Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1035 Óbuda-Békásmegyer, Váradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekjóléti alapellátás hatósági tevékenységéhez kapcsolódó esetmenedzseri feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember ,
  •         Gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség,
  •         Kiváló szintű együttműködési készség, pontosság, megbízhatóság, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolásoFényképes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettség másolata. Motivációs levél. Felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Detvay Marcellné szakmai vezető nyújt, a +36-20-590-2188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Mai Lászlóné részére a mai.laszlone@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocstgyvk.hu honlapon szerezhet.

Facebook

Köszöntő

Szeretettel köszöntjük az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ honlapján!

Intézményünk 1992. óta segíti a kerületben élőket. Célunk, hogy Óbuda-Békásmegyer minden lakosa hozzájusson ahhoz a segítséghez, támogatáshoz, amelyre arra rászorulóként szüksége van.

A honlapon tallózva megismerkedhet az ÓCSTGYVK által nyújtott szolgáltatásokkal, a szolgáltatások tartalmával.

Intézményünk minden III. kerületben élő előtt – a gyermekektől az idősekig – nyitva áll. Tapasztalt, szakképzett munkatársaink arra törekszenek, hogy a polgárok mind teljesebb és kiegyensúlyozottabb életet vallhassanak magukénak. Igyekeznek segíteni a család működési zavarainak megoldásában, a támogatásokhoz való hozzájutásban, a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében.

Valamennyi telephelyünk tömegközlekedéssel akadálymentesen megközelíthető, a BKK alacsonypadlós, akadálymentes autóbuszaival, illetve az 1-es villamos, alacsonypadlós combino szerelvényeivel.

Keresse felkészült munkatársainkat, hogy Önnek is segíthessünk!

| 1035 Budapest, Váradi u. 9-11.
| Telefon: +36 1 250 1964
| E-mail: cstan.info@kszki.obuda.hu
| Készenléti ügyelet: +36 20 576 9810