Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ

Utcai és lakótelepi szociális munkás-tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Óbuda-Békásmegyer, Víziorgona utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése. A lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése, valamint a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a kerületre vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott közösségi helyeken, játszótereken, parkokban, illetve egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, ezen belül elsősorban a RING Ifjúsági Közösségi Térben, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

  •         Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2.sz. melléklete szerint előírt képesítési követelményeknek való megfelelés,
  •         Gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Gyermekjóléti alapellátásban vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:Kiváló szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettség másolata. Motivációs levél. Felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzes Zsuzsanna szakmai vezető nyújt, a +36-20-538-9797 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Mai Lászlóné részére a mai.laszlone@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. ocstgyvk.hu honlapon szerezhet.

 

Facebook

Köszöntő

Szeretettel köszöntjük az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ honlapján!

Intézményünk 1992. óta segíti a kerületben élőket. Célunk, hogy Óbuda-Békásmegyer minden lakosa hozzájusson ahhoz a segítséghez, támogatáshoz, amelyre arra rászorulóként szüksége van.

A honlapon tallózva megismerkedhet az ÓCSTGYVK által nyújtott szolgáltatásokkal, a szolgáltatások tartalmával.

Intézményünk minden III. kerületben élő előtt – a gyermekektől az idősekig – nyitva áll. Tapasztalt, szakképzett munkatársaink arra törekszenek, hogy a polgárok mind teljesebb és kiegyensúlyozottabb életet vallhassanak magukénak. Igyekeznek segíteni a család működési zavarainak megoldásában, a támogatásokhoz való hozzájutásban, a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében.

Valamennyi telephelyünk tömegközlekedéssel akadálymentesen megközelíthető, a BKK alacsonypadlós, akadálymentes autóbuszaival, illetve az 1-es villamos, alacsonypadlós combino szerelvényeivel.

Keresse felkészült munkatársainkat, hogy Önnek is segíthessünk!

| 1035 Budapest, Váradi u. 9-11.
| Telefon: +36 1 250 1964
| E-mail: cstan.info@kszki.obuda.hu
| Készenléti ügyelet: +36 20 576 9810