Állásajánlataink


Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Család-és Gyermekjóléti Központ

Pszichológiai tanácsadó

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás


A munkavégzés helye:

Budapest, 1039 Óbuda-Békásmegyer, Kelta utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőttek és gyermekek számára pszichológiai tanácsadás nyújtása, együttműködés a családsegítő és esetmenedzser kollégákkal, statisztikai adatok kezelése, dokumentáció vezetése.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      
Pályázati feltételek:

 •         Egyetem, pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus,
 •         felnőtt vagy gyermekpszichológusként szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         felnőtt vagy gyermekpszichológusként szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű kommunikációs, problémamegoldó és együttműködési készség, pontosság, megbízhatóság, empátia.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettség másolata.
 • Motivációs levél.
 • Felhatalmazó levél a pályázatba való betekintéshez.
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 18.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrássy Katalin nyújt, a +36-20-325-3663 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Mai Lászlóné részére a cstan.munkaugy@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása folyamatosan történik. Személyes meghallgatásra kizárólag azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek és csatolták a megfelelő dokumentumokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ a szociális ágazatban működő, önkormányzati fenntartású, humán-szolgáltató intézmény. Szakmai csoportjai: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Központ, Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona. Intézményünk nyitott megváltozott munkaképességű alkalmazottak fogadására.

Facebook

Köszöntő

Szeretettel köszöntjük az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ honlapján!

Intézményünk 1992. óta segíti a kerületben élőket. Célunk, hogy Óbuda-Békásmegyer minden lakosa hozzájusson ahhoz a segítséghez, támogatáshoz, amelyre arra rászorulóként szüksége van.

A honlapon tallózva megismerkedhet az ÓCSTGYVK által nyújtott szolgáltatásokkal, a szolgáltatások tartalmával.

Intézményünk minden III. kerületben élő előtt – a gyermekektől az idősekig – nyitva áll. Tapasztalt, szakképzett munkatársaink arra törekszenek, hogy a polgárok mind teljesebb és kiegyensúlyozottabb életet vallhassanak magukénak. Igyekeznek segíteni a család működési zavarainak megoldásában, a támogatásokhoz való hozzájutásban, a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében.

Valamennyi telephelyünk tömegközlekedéssel akadálymentesen megközelíthető, a BKK alacsonypadlós, akadálymentes autóbuszaival, illetve az 1-es villamos, alacsonypadlós combino szerelvényeivel.

Keresse felkészült munkatársainkat, hogy Önnek is segíthessünk!

| 1035 Budapest, Váradi u. 9-11.
| Telefon: +36 1 250 1964
| E-mail: cstan.info@kszki.obuda.hu
| Készenléti ügyelet: +36 20 576 9810